Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đã xóa

doi-vung

Phím tắt Đổi vùng App Store

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh hoạ:

doi-vung-phimtat

Chức năng chính:

Đổi vùng Apple Store, Apple music khu vực, bạn có thể sử dụng nó để nghe một số bài hát không có sẵn trong quốc gia bạn. Đổi vùng nhanh chóng hỗ trợ 155 vùng (quốc gia)

Hướng dẫn:

Bấm vào phím tắt và chọn vùng muốn đổi ví dụ (EN, CN) để thêm vùng hãy bấm sửa phím tắt và thêm mã vùng ở mục danh sách.

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp