Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiện ích nhanh Video

DowCN

Phím tắt DowCN – Tải video app Trung (Douyin, Xiaohongshu,…)

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Hỗ trợ tải video app trung: TikTok, Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu, Weishi, Pipi Shrimp, Volcano, Headline Watermelon Video, Weibo, Miaopai, Meipai, Momo, Xiaoying, National Small Video, Yingke, Bilibili.

Tác giả:

Tiến Sato

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Thêm phím tắt vào Màn hình chính (Hướng dẫn)

– Vào App xem video ngắn và mở video bạn muốn tải => Chọn nút chia sẻ

Chọn sao chép Link (URL)

Sau đó nhấn vào phím tắt DowCN và đợi phím tắt xử lý

Vậy là video bạn đã tải xong hãy vào Album Gần đây để xem nhé!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp