Hướng dẫn cài đặt chạy phím tắt bằng Action Button

Vào Cài đặt => Chọn cài đặt Nút Tác vụ

Chọn tác vụ phím tắt và chọn phím tắt Dịch màn hình Pro

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)