Hướng dẫn cài đặt chạy phím tắt chạm vào mặt lưng

Vào Cài đặt => Tìm Mặt sau

Kéo xuống dưới và chọn Chạm vào mặt sau

Chọn chạm hai lần hoặc ba lần tùy ý bạn muốn
Sau đó kéo xuống chọn phím tắt Dịch màn hình Pro

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)