Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hệ thống

Phân tích pin

Phím tắt Phân tích pin¹⁶

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Xem phân tích pin iPhone Hệ thống hiển thị, Dung lượng Apple Công bố, Công suất thực, Tuổi thọ pin, Pin nguyên bản,…

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Nhấn vào phím tắt này và cho phép các yêu cầu của phím tắt nhé (lần đầu)

– Sau đó nhấn vào Bắt đầu phân tích

– Chọn dữ liệu ngày mới nhất => Nhấn vào biểu tượng chia sẻ

– Chọn phím tắt này và xem kết quả phân tính nhé!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp