Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Phím tắt Tải ảnh Tiktok không logo

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh hoạ:

tai-anh-tiktok

Chức năng chính:

Tải hình ảnh, hình nền trên tiktok hàng loạt với chất lượng gốc (full HD) không dính logo watermark.

Hướng dẫn:

– Vào tiktok nào có chứa hình ảnh

– Nhấn vào biểu tượng chia sẻ và kéo sang bên phải chọn biểu tượng Thêm

– Chọn phím tắt Tải hình ảnh Tiktok

– Chọn hình ảnh cần tải và bấm Xong

– Vào album ảnh xem kết quả

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp