Hướng dẫn fix lỗi Tệp không tồn tại trong Phím tắt

Hướng dẫn fix lỗi Tệp không tồn tại trong Phím tắt

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Một số phím tắt có chức năng đặc biệt sẽ lưu dữ liệu vào Tệp. Nếu chưa bật Icloud Driver sẽ không tạo được thư mục nên sẽ bị lỗi như trường hợp trên vì vậy bạn chỉ cần bật Icloud driver là được.

Vào cài đặt => Chọn vào avatar => Icloud

Chọn vào Icloud Drive => Bật

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)