Hướng dẫn thêm phím tắt vào màn hình chính

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm phím tắt bất kì vào màn hình chính để dễ sử dụng nhé!

Đầu tiên bạn hãy vào App Phím tắt và giữ 3 giây vào phím tắt muốn thêm vào màn hình chính

Sau đó bạn chọn Chia sẻ => Thêm vào MH chính

Cuối cùng là nhấn Thêm và ra ngoài màn hình chính kiểm tra nhé!!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)