Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiện ích nhanh

Rút gọn link

Phím tắt Rút gọn link

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Rút gọn các link dài thành link ngắn gọn hơn để dễ dàng chia sẻ vd lên mạng xã hội, in ấn với link ngắn gọn để người khác có thể dễ dàng nhập khi không thể sao chép,… Bạn cũng có thể custom link theo ý muốn của mình nhé ví dụ: lnk.pw/rgl

Hướng dẫn:

Nhận phím tắt Rút gọn link (Hướng dẫn)

Nhấn vào phím tắt Rút gọn link nhập link bạn muốn rút gọn nếu bạn sao chép link trước đó thì có thể chọn bộ nhớ sao chép.

hd-1

Bạn có thể tuỳ chỉnh đường link lnk.pw/tên link tuỳ chỉnh hoặc để ngẫu nhiên link sẽ ra những ký tự ngẫu nhiên nhé!

Vậy là xong link rút gọn sẽ được sao chép tự động.

hd-2

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp