Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Phím tắt Tạo hình nền tràn viền

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh họa:

Chức năng chính:

Tạo hình nền hiệu ứng tràn viền nhanh chóng không cần dùng mạng

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Vào ứng dụng ảnh chọn ảnh cần xem chi tiết bấm chia sẻ và chọn phím tắt này
– Hoặc bấm vào phím tắt và chọn ảnh cần tạo hình nền tràn viền

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp