Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bảo mật Hình ảnh

Phím tắt Ẩn ảnh và video

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Ẩn các hình ảnh và video riêng tư theo một cách mới thay vì chức năng ẩn có sẵn trên iPhone.

Có thể ẩn nhiều ảnh và video trong một file duy nhất

Cần mật khẩu thiết lập để khôi phục ảnh và video

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Thiết lập mật khẩu để khôi phục ảnh (Có thể cài lại phím tắt để đặt lại mật khẩu)

– Nhấn vào phím tắt

– Chọn chức năng Ẩn ảnh => Chọn ảnh và video muốn ẩn => Thêm

Bạn có thể xoá ảnh gốc nếu muốn ảnh gốc vẫn còn lưu trong Album ảnh đã xoá gần đây

– Để khôi phục ảnh bạn chọn menu Khôi phục ảnh và nhập mật khẩu tạo ở bước đầu

Chọn mục muốn khôi phục và nhấn Xong => Vào album ảnh để kiểm tra ảnh khôi phục nhé!!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Xem video hướng dẫnNhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp