Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Phím tắt Làm trắng da

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Phím tắt làm trắng da người trên ảnh tự động chỉ bằng vài chạm trên iPhone mà không cần nhập công thức chỉnh màu hay ứng dụng bên thứ ba

Hướng dẫn:

Bước 1: Chọn ảnh có chủ thể là người, động vật,…

Bước 2: Nhập mức độ trắng da từ 0 – 100 (Khuyến cao nên để giá trị mặc định: 50)

Bước 3: Ấn xong để lưu

Bước 4: Nếu không hài lòng với kết quả, chọn làm lại

 

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp