Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hệ thống

Bật tắt nhanh hệ thống

Phím tắt Bật tắt nhanh hệ thống

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Bật tắt nhanh những cài đặt hệ thống và trợ năng ví dụ Wifi, Bluetooth, dữ liệu, AssistiveTouch… Tất cả chỉ trong một phím tắt duy nhất bạn chỉ việc lưu phím tắt và lưu màn hình chính khi nào cần điều chỉnh thì có thể dễ dàng bật tắt mà không phải cần nhớ và vào chỗ cài đặt.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhận phím tắt Bật tắt nhanh hệ thống (Hướng dẫn)

Bước 2: Vào app Phím tắt nhấn giữ vào phím tắt vừa thêm chọn chia sẻ => Thêm vào màn hình chính

 

Bật tắt nhanh hệ thống

Bước 3: Vậy là từ giờ bạn có ngay phím tắt ngay màn hình chính để bật tắt nhanh các tuỳ chọn hệ thống rồi nhé!!

Bật tắt nhanh hệ thống

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp