Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cuộc sống

Công cụ tính BMI

Phím tắt Công cụ tính BMI

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Tính chỉ số BMI nhanh chóng với công thức tính BMI

Công thức tính BMI (Body Mass Index) là một phương pháp đơn giản để đo lường tỷ lệ cơ thể dựa trên cân nặng và chiều cao. Để tính BMI, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

BMI = cân nặng (kg) / (chiều cao (m) * chiều cao (m))

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Nhấn vào Phím tắt này và nhập chiều cao và cân nặng

Vậy là kết quả BMI của bạn đã được tính toán xong

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp