Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiện ích nhanh

Tải file Google Drive

Phím tắt Tải file Google Drive

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Nếu bạn mở file trên Google Drive sẽ không có chức năng tải file về mà chỉ có chức năng mở trong… rất bất tiện. Phím tắt này sẽ giúp bạn tải file Google drive về Tệp của iPhone
Phím tắt có thể tải folder nhưng phải làm thủ công 1 xíu nhé các bạn cứ làm theo hướng dẫn của phím tắt là được!!

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Vào file cần tải chọn vào dấu ba chấm => chọn chia sẻ

– Vào Phím tắt nhấn vào phím tắt này

 

Chọn Dán Link => OK, Chọn nơi lưu tệp và vào tệp chọn gần đây để xem file tải về nhé!!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp