Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Mockup iPhone 14

Phím tắt Mockup iPhone 14 Pro Max

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh hoạ:

demo-mockup-ip14


Ghép ảnh chụp màn hình vào khung iphone 14 pro max để dùng vào nhiều mục đích khác nhau ví dụ làm ảnh demo hình nền, hướng dẫn,…


– Vào ứng dụng ảnh chọn ảnh cần tách nền bấm chia sẻ và chọn phím tắt này
– Hoặc bấm vào phím tắt và chọn ảnh chụp màn hình cần ghép vào khung

Gợi ý:

Phím tắt Mockup thiết bị Apple

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Xem video hướng dẫnNhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp