Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh Tiện ích nhanh

Mockup thiết bị Apple

Phím tắt Mockup thiết bị Apple

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh hoạ:

mcokup-apple

 

Chức năng chính:

Ghép ảnh chụp màn hình vào khung iPhone, iPad, iMac, Apple Watch, Apple Display, Apple TV để dùng vào nhiều mục đích khác nhau ví dụ làm ảnh demo hình nền, làm hướng dẫn,… Tương tự Phím tắt Mockup iPhone 14 Pro Max nhưng siêu cấp vip pro hơn là có nhiều lựa chọn thiết bị hơn và bạn có thể chọn nhiều ảnh để ghép mockup cùng lúc và có thể gộp các ảnh xuất ra thành một ảnh,…

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Nhấn vào phím tắt chọn ảnh chụp màn hình từ Tệp hoặc Album Ảnh có thể chọn nhiều ảnh để mockup

(Ngoài ra bạn có thể vào trực tiếp ảnh chụp màn hình trong Album ảnh hoặc tệp chọn chia sẻ => chọn phím tắt này)

– Chọn thiết bị bạn muốn mockup phím tắt sẽ gợi ý thiết bị của bạn đầu tiên

– Đợi cho phím tắt xử lý và chọn lưu vào ảnh hoặc tệp

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng bản web để mockup online Tại đây

Thông tin:

Tác giả: iTech Everything

Việt hóa: Phím tắt VN

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Xem video hướng dẫn



Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp