Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cuộc sống Tiện ích nhanh

Nút nguồn

Phím tắt Nút nguồn

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Phím tắt giúp khoá màn hình, tắt máy, khởi động giúp cho các trường hợp phím vật lý hỏng hoặc tránh dùng nhiều phím vật lý để đề phòng liệt.

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Giữ vào phím tắt này chọn chia sẻ

Chọn thêm vào màn hình chính

Vậy là khi nào cần dùng bạn chỉ cần bấm vào phím tắt đã thêm ở màn hình chính nhé!!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp