Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Tạo GIF từ ảnh Life photo

Phím tắt Tạo GIF từ ảnh Live photo

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)


Phím tắt chuyển ảnh live photo, ảnh chụp liên tục thành ảnh GIF.


Bước 1: Bấm vào phím tắt và chọn ảnh Live Photo hoặc Chụp liên tục cần tạo ảnh động


Bước 2: Chọn kích cỡ để xuất, sau đó chọn nơi để lưu

Chúc các bạn thành công! 😄

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp