Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Tải ảnh & Video Threads

Phím tắt Tải ảnh & Video Threads

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Tải ảnh và video trên nền tảng Threads với chất lượng gốc và nhiều ảnh, video trong một bài viết một cách nhanh chóng

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Nhấn nút chia sẻ từ bài viết Threads muốn tải ảnh, video và chọn Chia sẻ qua…

– Chọn phím tắt này và đợi cho phím tắt xử lý ảnh tải về sẽ và Album gần đây

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp