Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thực tế ảo

Xem AR Apple Vision Pro

Phím tắt Xem kính Apple Vision Pro

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh hoạ:

kinh-ar

Chức năng chính:

Xem trước kính thực tế ảo Apple Vision Pro bằng công nghệ AR trên iPhone. Nếu bạn có ý định mua kính thực tế ảo của Apple thì có thể trải nghiệm trước bằng cách xem qua thực tế ảo AR nhé!!

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Bấm vào phím tắt Xem AR Apple Vision Pro

– Nhấn chấp nhận nếu phím tắt yêu cầu quyền và đợi để phím tắt tải tài nguyên về chỉ tải lần đầu

– Di chuyển camera để AR nhận dạng và đặt kính đúng vị trí.

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp