Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Công nghệ AI Hình ảnh

Ghép ảnh meme mua iPhone 15

Phím tắt Ghép ảnh meme iPhone 15… here I come!!!!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Ghép ảnh vui vào meme huyền thoại “iPhone 11… here I come!!!!” của Guguu vào mỗi dịp iPhone gần ra mắt meme này lại nổi lên và trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ảnh chế ghép mặt vào meme này!

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Chọn ảnh có mặt của bạn và đợi cho phím tắt tách mặt

– Sau đó điều chỉnh ghép vào vị trí cho phù hợp

Hình ảnh minh họa:

muaiphone

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp