Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Làm mờ hình ảnh

Phím tắt Làm mờ hình ảnh

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)


Chức năng: Làm mờ hình ảnh, thích hợp làm hình nền màn hình chính cho từ iOS 15, 16


Bước 1: Vào ứng dụng ảnh và chọn ảnh cần làm mờ

Bước 2: Bấm chia sẻ và chọn Làm mờ hình ảnh


Bước 3: Chọn ảnh muốn tạo hiệu ứng mờ và nhập cường độ mờ

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Xem video hướng dẫnNhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp