Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hệ thống

loa

Phím tắt Thổi nước khỏi loa

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Phát ra âm thanh giúp thổi nước khỏi loa trường hợp loa điện thoại dính nước.

Hướng dẫn:

Bấm vào phím tắt Thổi nước khỏi loa chọn thổi nước ngay để phát âm thanh đặc biệt giúp thổi nước.

Chúc các bạn thành công! 😄

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp