Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hệ thống Hình ảnh

Phím tắt Hình nền ngẫu nhiên (Auto)

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Thay đổi hình nền ngẫu nhiên nhanh chóng chỉ trong 2 giây, có thể set để thay đổi tự động theo ngày

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Thêm phím tắt vào Màn hình chính (Hướng dẫn)

– Nhấn vào phím tắt này để sử dụng nhé!!

Hướng dẫn set tự động đổi hình nền mỗi ngày:

Nhấn vào app phím tắt => Vào mục tự động hóa và chọn Tự động hóa mới

Chọn Thời gian trong ngày => Thiết lập thời gian bạn muốn

Kéo xuống chọn Chạy ngay lập tức

Nhấn Tiếp

Chọn phím tắt này nhé!

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp