Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hệ thống

Tiết kiệm pin

Phím tắt Tiết kiệm pin

Chức năng chính:

Phím tắt này sẽ giúp bạn bật chế độ tiết kiện pin và siêu tiết kiệm pin nhanh chóng. Dùng trong trường hợp khẩn cấp ví dụ không đem sạc dự phòng khi ra ngoài.

Yêu cầu:

IOS 15

IOS 15 trở lên

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Nhấn vào phím tắt và chọn chế độ để sử dụng

– Có 2 chế độ Tiết kiệm pin (Giảm độ sáng và bật tiết kiệm pin)

– Siêu tiết kiệm pin (Tắt Wifi, Bluetooth, Data và Bật chế độ máy bay, Giảm độ sáng,….)

Các phím tắt liên quan:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)