Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Âm thanh

Chuyển video thành âm thanh

Phím tắt Chuyển video thành âm thanh

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Chức năng chính:

Chuyển đổi định dạng file video (convert) từ mp4 sang dạng âm thanh m4a một cách nhanh chóng

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Chọn video từ Album ảnh hoặc Tệp => Chia sẻ => chọn phím tắt này

– Bạn cũng có thể nhấn trực tiếp vào phím tắt và chọn video muốn chuyển đổi nhé!

– Đợi cho Phím tắt xử lý là xong

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp