Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiện ích nhanh

Nén và giải nén

Phím tắt Nén và giải nén tệp

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Hình ảnh minh họa:

ptvn

Chức năng chính:

Nén nhiều file thành file nén .zip, .tar, .gz, .iso và giải nén file nhanh chóng không cần cài app thứ 3

Hướng dẫn:

– Nhận phím tắt (Hướng dẫn)

– Thêm phím tắt vào Màn hình chính (Hướng dẫn)

– Cách 1: Nhấn vào phím tắt và chọn chức năng nén hoặc giải nén và làm theo hướng dẫn của phím tắt
– Cách 2: Vào Tệp => Chọn file cần nén (Có thể chọn nhiều file) hoặc giải nén => Chia sẻ => Chọn phím tắt này => Chọn chức năng nén hoặc giải nén

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp