Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hình ảnh

Tách nền và thay đổi nền

Phím tắt Tách nền và thay đổi nền

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)


Tách nền ảnh chân dung hoặc chủ thể vật bằng một cú nhấp chuột, hỗ trợ lưu phần tách nền hoặc thay đổi nền. Yêu cầu: iOS 16 trở lên, iPhone XS trở lên


Bước 1: Vào ứng dụng ảnh chọn ảnh cần tách nền bấm chia sẻ và chọn phím tắt này


Bước 2: Chọn lưu ảnh tách nền hoặc thay đổi ảnh nền

Bước 3 (Nếu chọn thay đổi nền): Canh chỉnh chủ thể hợp lí và ấn xong để lưu ảnh nha

Chúc các bạn thành công! 😄

⚠️Vui lòng tắt trình đọc của Safari để nhận phím tắt
⚠️Nhấn vào biểu tượng aA góc trái chọn Ẩn trình đọc (Hướng dẫn tắt tự động)

Ứng dụng bắt buộc:

Nhận phím tắt và cập nhật:
(Nếu đã có phím tắt này rồi thì bạn sẽ chọn Thêm phím tắt => Thay thế để cập nhật nhé!!)

Các lỗi thường gặp